Extreme veilige spiegels Levering in geheel Europa
Uitvoorraad leverbaar  Spiegels op maat
3 jaar garantie Levering plus montage

Privacy statement en cookie beleid Fosk mirrors

Artikel 1.    Definities
1.1.    In het privacy statement en cookie beleid worden de volgende definities gebruikt:
a.    Fosk mirrors: Fosk mirrors gevestigd aan de Firmawei 15 te Joure, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58869018;
b.    bezoeker: de bezoeker van de website;
c.    klant: de wederpartij van Fosk mirrors die een overeenkomst aangaat met Fosk mirrors;
d.    overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Fosk mirrors;
e.    website: de website www.dansspiegels.nl,waarvan Fosk mirrors de eigenaar is.

Artikel 2.    Persoonsgegevens
2.1.    Voor Fosk mirrors is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van klanten van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Fosk mirrors volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
2.2.    De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Fosk mirrors
Firmawei 15
8501 XL Joure
2.3.    Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar door Fosk mirrors bewaard.

Artikel 3.    Doeleinden van de verwerking
3.1.    Fosk mirrors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.    het uitvoeren van de overeenkomst;
b.    het analyseren en onderzoeken van gegevens van de bezoekers om de website te onderhouden, te verbeteren en/of te vernieuwen voor de bezoeker;
c.    het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
d.    om de klant op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten aangeboden door Fosk mirrors.
3.2.    De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Fosk mirrors. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 4.
3.3.    Fosk mirrors zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 4.    Het recht van verzet
4.1.    De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
4.2.    Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a.    schriftelijk naar het in artikel 2.2 opgenomen adres:
b.    elektronisch naar het e-mailadres: info@foskmirrors.com;
c.    door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
4.3.    In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
4.4.    Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 5.    Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1.    Fosk mirrors zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
5.2.    Het is Fosk mirrors toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:
a.    indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b.    in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c.    ter bescherming van de rechten of het eigendom van Fosk mirrors;
d.    ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e.    bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f.    ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere klanten;
g.    het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Fosk mirrors.

Artikel 6.    Informatie beveiligingsmaatregelen
6.1.    Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Fosk mirrors verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de klant worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen.

Artikel 7.    Cookie beleid
7.1.    Fosk mirrors maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
7.2.    Fosk mirrors plaatst cookies die noodzakelijk zijn om producten via de website bij Fosk mirrors te kunnen bestellen, zoals voor het plaatsen van producten in een winkelmandje, het bekijken van het winkelmandje en het onthouden van inloggegevens.
7.3.    De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken en dat de bezoeker geen bestelling via de website kan plaatsen.
7.4.    Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Fosk mirrors cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website en het bestellen van producten.
7.5.    Met behulp van cookies van Google verzamelt en analyseert Fosk mirrors informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina's, downloads, de vorige/volgende bezochte webpagina's en de duur van een gebruikerssessie. Deze dienst van Google heet Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Voor meer informatie over Goolge Analytics zie: www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. Indien de bezoeker geen toestemming heeft verleend voor het plaatsen van deze cookies, dan worden deze cookies niet geplaatst.

Artikel 8.    Privacy beleid van derden
8.1.    Het privacy statement en cookie beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals de website van Facebook. Fosk mirrors aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9.    Contact
9.1.    Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement en cookie beleid of vindt dat de website of het handelen van Fosk mirrors niet in overeenstemming is met het privacy statement en cookie beleid, dan kan de bezoeker contact met Fosk mirrors opnemen.

Artikel 10.    Wijzigingen
10.1.    Fosk mirrors behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en cookie beleid. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement en cookie beleid worden hier gepubliceerd. Fosk mirrors raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement en cookie beleid te controleren.