Extreme veilige spiegels Levering in geheel Europa
Uitvoorraad leverbaar  Spiegels op maat
3 jaar garantie Levering plus montage

Retourneren

Is het mogelijk goederen retour te sturen na aankoop?

Als het een consumentenkoop betreft heeft u het recht op een zichttermijn van 14 dagen na de aankoopdatum. Na deze zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Binnen deze 14 dagen heeft u het recht om de goederen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te retourneren. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fosk Mirrors dienen te retourneren. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de door Fosk Mirrors verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Informeert u hiernaar door een e-mail te sturen naar info@foskmirrors.com.

Zijn er voorwaarden verbonden aan het retour sturen van goederen?

Indien u goederen retour wilt zenden, is dat bij consumentenkoop mogelijk. Wel dient u hiervoor eerst contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch op het nummer 0624234392 of door middel van een e-mail naar info@foskmirrors.com. U ontvangt van ons dan een retourformulier, dat compleet ingevuld met de goederen mee retour gezonden dient te worden. Retourzendingen die na schriftelijke toezegging niet conform onze retourprocedure worden teruggestuurd, worden niet in behandeling genomen en voor uw rekening teruggestuurd. In het geval u ongefrankeerd of onder rembours goederen retour zendt, worden deze kosten door Fosk Mirrors in rekening gebracht.

Welke voorwaarden gelden er voor het ruilen en/of retourneren van artikelen?

Voor uw gemak vindt u hieronder de geldende voorwaarden op een rij.

 • Bij consumentenkoop is de zichttermijn van 14 dagen na afleverdatum nog niet verstreken.
 • U maakt gebruik van het retourformulier dat u kunt aanvragen via info@foskmirrors.com.
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd.
 • Het artikel is niet gebruikt (het passen van kleding wordt niet als gebruik gezien, mits niet gekreukt en juist gevouwen).
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet door u beschreven.
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen tijdens het transport niet kunnen beschadigen.
 • Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden. Verpak bijvoorbeeld de originele doos in een omdoos zodat ook deze verpakking tijdens transport niet beschadigt.
 • Defecten van en/of onduidelijkheden van bepaalde artikelen kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de technische dienst van een fabrikant / leverancier. Informeer daarom altijd vooraf per e-mail (info@foskmirrors.com) naar de voorwaarden voor uw retourzending.
 • Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden, informeer daarom altijd vooraf naar de voorwaarden voor uw internationale retourzending. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@foskmirrors.com. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via nummer 0624234392.


Wat zijn de gevolgen van onjuiste retournering?

Bij Fosk Mirrors kunt u uw producten onder genoemde voorwaarden ruilen en/of retourneren binnen de zichttermijn. Bij onjuiste retourneringen worden de gemaakte kosten echter wel in rekening gebracht. Van een onjuiste retournering is sprake in de volgende gevallen:

 • Ruilingen en/of teruggaven die niet binnen 14 dagen worden aangemeld of teruggestuurd, worden niet geaccepteerd en verwerkt.
 • Artikelen die door het niet degelijk verpakken van uw retourzending beschadigd zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • (Arbeids)kosten voor het verwijderen van vuil van producten worden in rekening gebracht. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het passen of hanteren van producten.
 • Indien u de zending anders dan aangegeven naar Fosk Mirrors stuurt, worden de hiervoor gerekende kosten aan u in rekening gebracht.
 • In geval van creditering wordt alleen het goederenbedrag gecrediteerd, onder eventuele inhouding van niet noodzakelijke schoonmaak-, vracht- en rembourskosten. Door ons en door u gemaakte verzend- en betaalkosten worden niet gecrediteerd.
 • Niet geaccepteerde goederen kunnen, na betaling van verzendkosten, naar u worden teruggestuurd. Indien u na 15 dagen na ontvangst van het bericht “niet geaccepteerd” niet reageert, nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op het product. Het eigendom van het niet geaccepteerde artikel vervalt dan aan Fosk Mirrors.

Retourpakket verzenden

Indien u aan de voorwaarden bij ruilen en/of retourneren voldoet, kan het pakket aan ons toegezonden worden. Zorg dat uw retourzending degelijk verpakt is en het retourformulier in de doos of bij het product zit. Vermeld voor de duidelijkheid het afzendadres en retouradres.

Krijgt u het aankoopbedrag terug na retoursturen van de goederen?

Als het een consumentenkoop betreft, zoeken wij in eerste instantie natuurlijk samen met u naar een goede oplossing zoals een nieuw of alternatief product of een tegoed- of cadeaubon voor een nieuwe aankoop. In het geval van creditering van een consumentenkoop wordt alleen het bedrag van de geleverde goederen gecrediteerd. Door ons en door u gemaakte verzend- en betaalkosten worden niet gecrediteerd. Deze worden uitsluitend gecrediteerd wanneer er aantoonbaar grove fouten gemaakt zijn door Fosk Mirrors. In dat geval zal Fosk Mirrors het volledige bedrag inclusief alle kosten crediteren. Speciaal voor u bestelde artikelen, zoals onderdelen, werktuigen en machines kunnen niet zonder extra kosten worden geruild. Deze retourkosten zullen op het te crediteren aankoopbedrag in mindering worden gebracht. Fosk Mirrors zal speciaal voor u bestelde producten namelijk ook moeten retourneren en fabrikanten / toeleverancier(s) berekenen hiervoor retourkosten.

Mocht na het verwerken van uw retouren een tegoed zijn ontstaan, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen automatisch teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Vermeld dus altijd duidelijk uw naam en rekeningnummer op uw retourformulier. Bij vragen hierover kun u contact met ons opnemen via een e-mail naar info@foskmirrors.com of telefonisch via telefoonnummer 0031 (0)513 76 40 60.

Voor de uitgebreide garantie- en retourbepalingen verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.